Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

  • Yellow/Niebieski
  • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
35-303  Rzeszów, ul. Kustronia 4  

 

tel. 17 715 22 02

 

fax. 17 715 24 76

 

Konto: NBP O.O. w Rzeszowie 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

 

 

 

Rejestracja Wniosków Krajowego Rejestru Sądowego
I piętro, pok. 1.69
tel. 17 715 22 02

 

Centralna Informacja
parter, pok. 0.62
tel. 17 715 22 00

 

Przeglądanie akt
parter, pok. 0.62
tel. 17 715 24 95 lub 17 715 22 00

 

Możliwość przeglądania akt

 

Dla każdego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny.

 

Każdy zainteresowany może w siedzibie XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, wpisanych do rejestru przedsiębiorstw.
W tym celu należy zgłosić zamiar przeglądania danych akt z jednodniowym wyprzedzeniem do czytelni podając numer KRS danego podmiotu lub dokładną nazwę.

 

Czytelnia akt

 

(35–303 Rzeszów ul. Kustronia 4, parter, pokój 0.62). Akta rejestrowe są dostępne w czytelni po uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z jednodniowym wyprzedzeniem. Tel.: 17 – 715 24 95, 17 – 715 22 00. Akta można przeglądać w godzinach, w poniedziałki od 8.00 do 13.00, w pozostałe dni od 7.30 do 12.00.

 

Ze względu na potrzebę zabezpieczenia należytej staranności przy zabezpieczeniu akt, przed przystąpieniem do przeglądania akt należy okazać dowód tożsamości.

 

 

 

Kierownik Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
– Grażyna Gubernat, piętro I, pok. 1.70
tel.  17 715 22 01,  fax. 17 715 24 76 
e-mail:12krs@rzeszow.sr.gov.pl

Zastępca Kierownika Sekretaritu XII wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego - Zofia Cyran - pok. 1.63, I p.

 

 

Przewodniczący XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego Sędzia Sądu Rejonowego
– Lesław Zawada, piętro I, pok. 1.64;
e-mail:przew.12krs@rzeszow.sr.gov.pl

 

przyjmuje strony w dniach:
poniedziałek     - 10 00 – 18 00 
wtorek     - 9 00 – 12 00
czwartek     - 9 00 – 12 00