VII Wydział Ksiąg Wieczystych

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Rzeszów, ul. gen. Kustronia 4
 

 

Przewodniczący VII Wydziału Ksiąg Wieczystych Sędzia Sądu Rejonowego
– Katarzyna Nycz, pok.1.14, I piętro,

 

 

Kierownik Sekretariatu VII Wydziału Ksiąg Wieczystych – Iwona Jabłońska pok. 0.19,
tel. 17 715 22 21, fax. 17 712 24 81
Z-ca kierownika Sekretariatu VII Wydziału ksiąg Wieczystych - Bogumiła Król, pok. 0.19,

te. 17 715 22 21

 

Biuro Podawcze - pok. 0.7 (parter)
tel. 17 715 22 16
 

Centralna Informacja - pok. 0.8 (parter)
tel. 17 715 22 17

 

Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe.
Obszar właściwości miejscowej: miasto Rzeszów oraz gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko.
Prowadzone repertoria:
„Kw” – wpisuje się księgi wieczyste z chwila założenia księgi wieczystej lub z chwilą przejęcia jej z innego sądu,
„Zd” – wpisuje się w szczególności zbiory dokumentów przejęte z innego sądu,
„Ar” – wpisuje się zamknięte księgi wieczyste.
Pozostałe urządzenia ewidencyjne i sposób ich prowadzenia reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami).

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 13:54
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2019-03-25 14:54
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 66 718