Konta bankowe

 

 

1. Konta dochodów budżetowych:

Wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych

 

NBP O/O Rzeszów 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

 

W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.

 

Przy wpłatach z zagranicy podajemy:

 

SWIFT(BIC) NBPLPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego)

 

Od dnia 1 lipca 2014r. wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych muszą zawierać w treści sygnaturę Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją "Nie dotyczy SR w Rzeszowie".

 

2. Konto sum na zlecenie – zaliczki służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami:
 

NBP 60 1010 1528 0016 9013 9800 0000

 

3. Konto sum depozytowych – obce środki pieniężne przechowywane przez sądy, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
 

 

16 1130 1017 0021 1000 9090 0004

 

4. Konta depozytów walutowych - służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w walutach w związku z postępowaniem sądowym:

 

USD 86 1130 1017 0021 1000 9090 0005

 

EUR 70 1130 1017 0021 1000 9090 0002

 

5. Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej 

 

93 1130 1105 0005 2164 1920 0001

 

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie nr A-0212-3/21 z dnia 9 lutego 2021r. - dzień 4 maja 2021r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 przypadające w dniu wolnym od pracy. Treść zarządzenia znajduje się na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-03-29 12:12
Opublikowany przez: admin
Aktualizowany dnia: 2016-09-20 14:31
Aktualizowany przez: admin
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 58 440