I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych
Sądu Rejonowego w Rzeszowie
35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4

Sekretariat -   Iwona Niemiec   - II piętro , pok . 2.127

tel. 17 715 22 48 ,  fax 17 715 24 85, e-mail: zkd@rzeszow.sr.gov.pl

 

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych

Paweł Wajda - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.126 , tel. 17 715 22 55, fax 17 715 24 89, e-mail: zkd@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: poniedziałek, czwartek, piątek od 9.00 do 13.00, środa od 8.30 do 14.30

Teren działania:

gmina Dynów, bez miasta Dynów

 

Aneta Dudek - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.135 ,   nr tel. 17 715 22 62

Dyżur w Sądzie: poniedziałek, środa od 8.30 do 14.30.

Teren działania:

Rzeszów : ul. Mikołajczyka, os. Budziwój, os. Staromieście

Część os. Dąbrowskiego: ul. Akademicka, Bieszczadzka , Adama Matuszczaka, Emilii Plater, Połonińska, Poznańska, Rymanowska, Wielkopolska, Żeglarska, Architektów, Leśna ( parzyste od 2 do 8 , nieparzyste od 1 do 15), Podkarpacka (  parzyste od 2 do 28, nieparzyste od 1 do 73) , Aleja Powstańców Warszawy ( parzyste od 2 do 20, Wetlińska ( parzyste od 2 do 20, nieparzyste) Zawiszy Czarnego ( parzyste od 2 do 68, nieparzyste od 1 do 73), Podgórska

Gmina :  Hyżne

 

Joanna Dobrowolska - kurator zawodowy specjalista

II  piętro pok. nr 2.130 ,  tel. 17 715 22 56

Dyżur w Sądzie :  wtorek, środa  830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów: Część os. Dąbrowskiego : ul. Bohaterów Westerplatte, prof. Ludwika Chmaja, 9 Dywizji Piechoty, Romana Niedzielskiego, Marii Skłodowskiej- Curie, Żwirki i Wigury, Aleja Batalionów Chłopskich  ( nieparzyste od 1 do 5), Jarosława Dąbrowskiego( parzyste od 20 a do końca, nieparzyste od 91 do końca), Hetmańska ( parzyste od 54 do końca, nieparzyste od 73 do końca) , Wincentego Pola ( nieparzyste od 1 do 9, parzyste)

Gmina : cześć gminy Boguchwała tj. Boguchwała , Kielanówka , Racławówka

 

Mariola Czerwik - Grącka - kurator  zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2. 132 , tel. 17 715-22-59

Dyżur w Sądzie : wtorek , środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów :  os. Andersa ( z wyłączeniem ul. Mikołajczyka )

Cześć gminy  Głogów Młp. tj :  Przewrotne , Styków , Hucisko , Pogwizdów Stary 

 

Lucyna Turek -Marcinek - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.128 ,  tel. 17 715 22 54

Dyżur w Sądzie:   środa, czwartek 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów :

Os. Mieszka I

 

Lidia Podgórniak - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.128,  tel. 17 715 22 54

Dyżur w Sądzie: środa, piątek 8.30 – 14.30

Teren działania:

Rzeszów : os. Grota Roweckiego,  os. Załęże,  os. Paderewskiego

Gmina Krasne

 

Dorota Tabin - Sułowska – kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.130  , tel. 17 715 22 56

Dyżur w Sądzie: środa,  piątek 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Staroniwa, os . Wilkowyja , os. Franciszka Kotuli , os. Przybyszówka ,

Gmina : Chmielnik

 

 

Elżbieta Bieniek - Szydło - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.133 , tel. 17 715 22 60

Dyżur w Sądzie  : wtorek, środa 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Pobitno ,

Gmina: cześć gminy Boguchwała tj. Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Wola Zgłobieńska, Zgłobień, Nosówka, Zarzecze.

 

Beata Rusnarczyk - starszy kurator zawodowy

II piętro pok. nr 2.135 ,  tel. 17 715 22 62

Dyżur w Sądzie: środa od 8.30 do 14.30.

Dyżur w Zakładzie Karnym w Rzeszowie: wtorek od 8.30 do 14.30

Teren działania:

Rzeszów : os.  Tysiąclecia, os. Króla Augusta

 

 

Beata Machowicz  -  kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.134,   tel. 17 715 22 61

Dyżur w Sądzie : wtorek, środa od 8.30 do 14.30

Teren działania:

Rzeszów : os. Piastów, os. Zalesie , os. Słocina 

Gmina: Lubenia

 

Adam Rakocy - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.134  ,  nr tel. 17 715 22 61

Dyżur w Sądzie: środa, piątek od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów - os. Drabiniaka, os. Biała

Gmina: Sokołów Małopolski

 

Paulina Szelongiewicz - starszy kurator zawodowy

parter pok. nr 01 , nr tel. 17 715 23 16

Dyżur w Sądzie: środa, piątek od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Pułaskiego , os. Zwięczyca

Gmina : Świlcza

 

Jolanta Domino -  starszy kurator zawodowy

II piętro pok. nr 2.133  , nr tel. 17 715 22 60

Dyżur w Sądzie : środa, czwartek od 8.30 do 14.30

Teren działania:

Rzeszów: os. Baranówka,  os. Miłocin

Gmina: Kamień

 

Małgorzata Pelc - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.8 ,  nr tel. 17 715 22 58

Dyżur w Sądzie: środa, piątek  od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów: os. Nowe Miasto

Gmina: Błażowa

 

Barbara Batóg - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.8 ,  nr tel. 17 715 22 58

Dyżur w Sądzie: poniedziałek,  środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów: os. Kmity  

Gmina: Trzebownisko

 

Joanna Karbowska - starszy kurator zawodowy

II piętro pok. nr 2.8 ,  nr tel. 17 715 22 58

Dyżur w Sądzie: piątek , środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Krakowska Południe, os. Śródmieście Południe Nr II

Gmina: część gminy Głogów Małopolski  ( z wyłączeniem:  Przewrotnego , Stykowa , Pogwizdowa Starego,  Huciska)

 

Liliana Leniart -  kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. Nr 2.132,  nr tel. 17 715 22 59

Dyżur w Sądzie:  środa, czwartek  od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : Os. Mieszka I

Gmina: Tyczyn

 

Anna Płoch -  starszy kurator zawodowy

parter, pok. Nr 01,  nr tel. 17 715 23 16

Dyżur w Sądzie:  poniedziałek, środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : Os. Śródmieście Północ - Nr 1

Miasto Dynów

 

 

Na podstawie § 3 ust 3 Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010., w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna  ( Dz.U. z 2010 nr 98, poz 634 ) przedstawiamy wykaz podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy.

 

Wykaz Zakładów Pracy

 

Nazwa

Adres

Dom Pomocy Społecznej

35-607 Rzeszów Powstańców Styczniowych 37

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

35-225 RZESZÓW UL. SUCHARSKIEGO 1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW

35-610 RZESZÓW UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4

EkoGłog sp. z o.o.

36-060 GŁOGÓW MŁP. UL. TOWAROWA 4A

GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. W BOGUCHWALE

36-040 BOGUCHWAŁA UL. TKACZOWA 146

GOSPODARKA KOMUNALNA W BŁAŻOWEJ

36-030 BŁAŻOWA UL. 3-GO MAJA 35

MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW

35-103 Rzeszów Hanasiewicza 10

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

35-025 RZESZÓW UL. PŁK. LISA- KULI 13A

MIEJSKI ZARZĄD ŻŁOBKÓW

35-040 RZESZÓW UL. DĄBROWSKIEGO 73

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZESZOWIE

35-304 RZESZÓW UL. SIKORSKIEGO 428

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W RZESZOWIE

35-233 RZESZÓW Ul. Lubelska 54

MPEC RZESZÓW

35-051 RZESZÓW UL. STASZICA 24

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EKO-STRUG"

36-020 TYCZYN UL. KOŚCIUSZKI 6

ROSIR REGIONALNE CENTRUM SPORTOWO WIDOWISKOWE

35-959 RZESZÓW UL. KS. JAŁOWEGO 23A

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1

35-051 RZESZÓW UL. CZACKIEGO 2

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "KUNDELEK"

35-959 RZESZÓW UL. CIEPŁOWNICZA 3

URZĄD GMINY LUBENIA

36-042 LUBENIA Lubenia

Urząd Gminy w Kamieniu

36-053 KAMIEŃ Kamień

URZĄD GMINY W ŚWILCZY

36-072 ŚWILCZA Świlcza

URZĄD GMINY W TRZEBOWNISKU

36-001 TRZEBOWNISKO Trzebownisko

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE

36-065 DYNÓW UL. RYNEK 13

Zakład Komunalny w Sokołowie Młp. Sp. z o.o.

36-050 SOKOŁÓW MŁP. Łazienna 7

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I REKREACYJNYCH "GOSIR"

36-024 HYŻNE HYŻNE 628

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KRASNEM

36-007 KRASNE Krasne

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

36-065 DYNÓW UL. KS. J. OŻOGA 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE

35-209 RZESZÓW Ofiar Katynia 1

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-09-18 10:26
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2019-03-04 14:38
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 35 316