Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

  • Yellow/Niebieski
  • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Rzeszów, ul. Kustronia 4 tel. 17 715 22 02

 

Przewodniczący XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego Sędzia Sądu Rejonowego
– Lesław Zawada, piętro I, pok. 1.64
;
tel. 17 715 22 04
e-mail:przew.12krs@rzeszow.sr.gov.pl

przyjmuje strony w dniach:
poniedziałek - 10 00 – 18 00
wtorek - 9 00 – 12 00
czwartek - 9 00 – 12 00

 

Kierownik Sekcji I XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego - Sędzia Sądu Rejonowego
- Witold Olech, piętro I, pok. 1.65

przyjmuje strony w dniach:
poniedziałek - 9 00 – 16 00
środa - 9 00 – 13 00
piątek - 9 00 – 12 00

 

Kierownik Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
– Grażyna Gubernat, piętro I, pok. 1.70

tel. 17 715 22 01, fax. 17 715 24 76
e-mail:12krs@rzeszow.sr.gov.pl

 

Biuro Podawcze - Rejestracja Wniosków
I piętro, pok. 1.69
tel. 17 715 22 02

 

Centralna Informacja
parter, pok. 0.62
tel. 17 715 22 00

 

Przeglądanie akt
parter, pok. 0.62
tel. 17 715 24 95 lub 17 715 22 00

Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego rozpoznaje sprawy z:
- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rejestru dłużników z obszaru województwa podkarpackiego.

Prowadzony wykaz:
„Ns-Rej. KRS” – dla spraw rejestrowych dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie są wnioski o wpis.
Pozostałe urządzenia ewidencyjne i sposób ich prowadzenia reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami).

 

Wysokości opłat

 

Formularze wniosków