Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

  • Yellow/Niebieski
  • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Rzeszów, ul. gen. Kustronia 4

Biuro Obsługi Interesanta tel. 17 715 2440
 

 

Przewodniczący XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego Sędzia Sądu Rejonowego
– Lesław Zawada, piętro I, pok. 1.64
;
 

 

 

Kierownik Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
– Grażyna Gubernat, piętro I, pok. 1.70

tel. 17 715 22 01, fax. 17 715 24 76
e-mail:12krs@rzeszow.sr.gov.pl

 

Z-ca Kierownika Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego
- Zofia Cyran, piętro I, pok. 1.63

 

 

Wnioski do XII Wydzialu Gospodarczego Krajowego Rwejestru Sądowego składa się w Biurze Podawczym

 

Centralna Informacja
parter, pok. 0.62
tel. 17 715 22 00
 

 

Przeglądanie akt
tel. 17 715 24 95 lub 17 715 22 00

Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego rozpoznaje sprawy z:
- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rejestru dłużników z obszaru województwa podkarpackiego.

Prowadzony wykaz:
„Ns-Rej. KRS” – dla spraw rejestrowych dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie są wnioski o wpis.
Pozostałe urządzenia ewidencyjne i sposób ich prowadzenia reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami).

 

Wysokości opłat

 

Formularze wniosków