Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

  • Yellow/Niebieski
  • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

Właściwość rzeczowa i miejscowa

 

 

I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Rzeszów z osiedli 1000-lecia, Baranówka, Generała Władysława Andersa, Kmity, Kotuli, Krakowska-Południe, Króla Stanisława Augusta, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Pułaskiego, Staromieście, Staroniwa, Śródmieście-Północ, Wilkowyja i Załęże oraz gmin Chmielnik, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko, a także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z właściwości I Wydziału i XI Wydziału Cywilnego tego Sądu,

 

II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego kierowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Rzeszowie, Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów i inne prokuratury, poza Prokuraturą Rejonową w Rzeszowie, sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwiska pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł,

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miast Dynów i Rzeszów oraz gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn,

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowiei Strzyżowie,

 

V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowe,  a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyśu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

 

VI Wydział Karny Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z obszaru miast Dynów i Rzeszów oraz gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn,

 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Rzeszów oraz gmin Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,

 

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Dynów oraz gmin Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn,

 

IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

 

X Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie oraz z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwiska pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczynają się na litery od M do Ż.

 

XI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miast Dynów i Rzeszów z osiedli Biała, Budziwój, Drabinianka, Generała Dąbrowskiego, Generała Grota-Roweckiego, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Piastów, Słocina, Śródmieście-Południe, Zalesie i Zwięczyca oraz z obszaru gmin Błażowa, Boguchwała, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,

 

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,