Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

 • Yellow/Niebieski
 • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

Inline HTML

Statystyki

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2018 r.

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2017 r.

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych - pobierz
MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2017 r.

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za 2016 rok

 1. MS-S1 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
 2. MS-S5 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
 3. MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
 4. MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
 5. MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
 6. MS-S11-12 - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
 7. MS-S16-18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
 8. MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
 9. MS-S20KRS - Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
10. MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
11. MS-S20UN - Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
12. MS-S20Z - Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
13. MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
14. MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2016 roku

 1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
 2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
 3. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
 4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
 5. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
 6. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
 7. MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
 8. MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
 9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
 10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
 11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
 12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
 13. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
 14. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz