Czytelnia Akt

 

 

Czytelnia Akt

 

 

 

Godziny urzędowania:

 

 

Poniedziałek : 8.00 – 18.00

 

Wtorek – Piątek : 8.00 – 15.30

 

 

 

telefon:

 

(17) 715 24 00 tonowo 1 następnie 3

 

 

email: czytelnia@rzeszow.sr.gov.pl

 

 

 


 

 

 

DZIAŁANIE CZYTELNI AKT

 

 

Przyjmowanie interesantów w Czytelni

 

 

Interesanci przyjmowani są do Czytelni po ich bezpośrednim przybyciu. Osoby pracujące w Czytelni zobowiązane są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak również jej statusu, umocowania w sprawie (tzn. czy ma możliwość wglądu do akt sprawy – np. czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie).

 

Najczęściej dane te weryfikowane są tuż przy wejściu do Czytelni, gdzie pracownik Czytelni przyjmujący zamówienie na akta ma możliwość wglądu do systemu (np. sprawdza, czy wpisane jest odpowiednie nazwisko).
Następnie pracownik wypełnia druk zamówienia, na którym wpisuje m.in. dane strony, jej status w sprawie, numer dowodu osobistego, godzinę przybycia itp.

 

Następnie pracownik dzwoni do odpowiedniego Wydziału, w którego zasobach znajdują się akta sprawy i informuje o przyjściu interesanta, a jeśli akta zostały zamówione na dany dzień i godzinę wcześniej w formie mailowej lub telefonicznie, to najczęściej akta czekają już na zainteresowaną do wglądu osobę.

 

Zamawianie akt mailowo lub telefonicznie

 

Zamówienie składane przez interesanta w sposób telefoniczny lub mailowy jest rejestrowane w systemie – w grafiku Czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem kiedy (data i godzina) planuje przybędzie do Sądu w celu zapoznania się z aktami. Informacje te przekazywane są następnie do Wydziałów. Po przybyciu interesant proszony jest o zajęcie wskazanego wolnego stanowiska.
Gdy kontakt z interesantem jest telefoniczny, czy też mailowy, to pracownicy Czytelni dokładają wszelkich starań w celu umówienia interesanta na wskazany przez niego dogodny termin.

 

Odpowiadanie na e-maile

 

Na e-maile odpowiadają w Czytelni wszyscy pracownicy (w zależności od dyspozycyjności), starając się odpowiadać
na bieżąco.

 

Osoba odpowiedzialna za Czytelnię

 

Osobą nadzorującą jest Kierownik BOI.

 

UWAGA!
Dodatkowe, wiążące informacje znajdują się w Regulaminie na podstawie,
którego Czytelnia działa.

 

 

 


 

 

 

NAZWA MS WORD PDF

Wniosek o wgląd do akt i fotokopie

Wniosek o wykonanie kserokopii z akt

Wniosek o udostępnienie elektronicznego zapisu protokołu rozprawy

 

 

Załącznik Rozmiar
Zarządzenie Nr A-0210-66-19.pdf 366.48 KB
Regulamin Czytelni Akt.pdf 4.27 MB
W wyniku wdrażania nowego systemu w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w dniach od 25 do 26 marca 2021 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2011-02-22 15:02
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2019-02-19 10:52
Aktualizowany przez: Józef Koryl
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 74 690