XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
35-303  Rzeszów, ul. Kustronia 4

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2017r. informacje w sprawach XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie udzielane są:

- na Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 2)

- pod numerem telefonu  17 715 24 00 tonowo 3 , fax. 17 715 24 76

Konto: NBP O.O. w Rzeszowie 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

Uprzejmie informujemy, że zgdnie z art. 9a oraz art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 15 marca 2018r. sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 

 

Składanie wniosków

Wnioski do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego składa się na Biurze Podawczym (parter).

FORMULARZE dostępne są parterze Sądu Rejonowego w Rzeszowie (BOI) oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl

 

Rejestracja spółki w trybie S-24

Wniosek składa się poprzez portal internetowy www.ms.gov.pl lub na www.biznes.gov.pl 

 

Ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego

Ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego można wysyłać pod adres: monitor@rzeszow.sr.gov.pl lub składać osobiście na biurze podawczym.

Informacje  Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielane są w pokoju 0.62 i pod
nr tel. 17 715 2215.

Możliwość przeglądania akt

Dla każdego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny.

Każdy zainteresowany może w siedzibie XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do KRS.
W tym celu należy zgłosić zamiar przeglądania danych akt z 4-dniowym wyprzedzeniem do czytelni podając numer KRS danego podmiotu lub dokładną nazwę.

 

Czytelnia akt - sala nr 3

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00

ul. Kustronia 4

35–303 Rzeszów,

Zamawianie akt - parter, pokój 0.65

Akta rejestrowe są dostępne w czytelni po wcześniejszym uzgodnieniu z 4-dniowym wyprzedzeniem:

- pod numerem telefonu tel.: 17 – 715 24 95

- adresem 12krs@rzeszow.sr.gov.pl

Każda osoba w danym dniu ma prawo do zamówienia w sumie 5 akt

Ze względu na potrzebę zabezpieczenia należytej staranności przy zabezpieczeniu akt, przed przystąpieniem do przeglądania akt należy okazać dowód tożsamości.

 

Bezpłatne wydruki aktualnych informacji z KRS

Bezpłatne wydruki aktualnych informacji z Centralnej Informacji dostępne są na stronie ems.ms.gov.pl

Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki maja moc zrównaną
z mocą dokumentów (odpisów aktualnych) wydawanych przez Centralną Informację.

 

Przewodniczący XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
Starszy Referendarz Sądowy Katarzyna Klejnszmidt

Zastępca Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
Starszy Referendarz Sądowy Barbara Szpunar

Kierownik Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
– Grażyna Gubernat, piętro I, pok. 1.70
tel.  17 715 22 01,  fax. 17 715 24 76 
e-mail:12krs@rzeszow.sr.gov.pl

Zastępca Kierownika Sekretariatów XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego - Zofia Cyran - I piętro, pok. 1.80

 

 

 

 

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie nr A-0212-3/21 z dnia 9 lutego 2021r. - dzień 4 maja 2021r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 przypadające w dniu wolnym od pracy. Treść zarządzenia znajduje się na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 13:11
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2020-08-27 14:27
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 160 124