I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych
Sądu Rejonowego w Rzeszowie
35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4

Sekretariat -   Iwona Niemiec   - II piętro , pok . 2.127

tel. 17 715 22 48 ,  fax 17 715 24 85, e-mail: zkd@rzeszow.sr.gov.pl

 

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych

Paweł Wajda - kurator zawodowy specjalista 

II piętro pok. nr 2.126, tel. 17 715 22 55, fax 17 715 24 89, e-mail: pawel.wajda@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: poniedziałek, czwartek, piątek od 900 do 1300, środa od 830 do 1430

Teren działania:

 

 

Aneta Dudek - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.23,   nr tel. 17 715 22 62, e-mail: aneta.dudek@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: poniedziałek, środa od 830 do 1430.

Teren działania:

Rzeszów : os. Budziwój, os. Staromieście

Część os. Dąbrowskiego: ul. Akademicka, Bieszczadzka , Adama Matuszczaka, Emilii Plater, Połonińska, Poznańska, Rymanowska, Wielkopolska, Żeglarska, Architektów, Leśna ( parzyste od 2 do 8 , nieparzyste od 1 do 15), Podkarpacka (  parzyste od 2 do 28, nieparzyste od 1 do 73) , Aleja Powstańców Warszawy ( parzyste od 2 do 20, Wetlińska ( parzyste od 2 do 20, nieparzyste) Zawiszy Czarnego ( parzyste od 2 do 68, nieparzyste od 1 do 73), Podgórska

Gmina :  Hyżne

 

Joanna Dobrowolska - kurator zawodowy specjalista

II  piętro pok. nr 2.130,  tel. 17 715 22 56, e-mail: joanna.dobrowolska@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie :  wtorek, środa  830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów: Część os. Dąbrowskiego : ul. Bohaterów Westerplatte, prof. Ludwika Chmaja, 9 Dywizji Piechoty, Romana Niedzielskiego, Marii Skłodowskiej- Curie, Żwirki i Wigury, Aleja Batalionów Chłopskich  ( nieparzyste od 1 do 5), Jarosława Dąbrowskiego( parzyste od 20 a do końca, nieparzyste od 91 do końca), Hetmańska ( parzyste od 54 do końca, nieparzyste od 73 do końca) , Wincentego Pola ( nieparzyste od 1 do 9, parzyste)

Gmina : cześć gminy Boguchwała tj. Boguchwała, Kielanówka , Racławówka

 

Mariola Czerwik - Grącka - kurator  zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.132 , tel. 17 715-22-59, e-mail: mariola.czerwik-gracka@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie : poniedziałek , środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów :  os. Andersa

Cześć gminy  Głogów Młp. tj :  Przewrotne, Styków, Hucisko, Pogwizdów Stary 

 

Lidia Podgórniak - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.128,  tel. 17 715 22 54, e-mail: lidia.podgorniak@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: środa, czwartek 8.30 – 14.30

Teren działania:

Rzeszów : os. Grota Roweckiego, 

Gmina Krasne (bez Malawy)

 

Dorota Tabin - Sułowska – kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.128, tel. 17 715 22 54, e-mail: dorota.tabin-sulowska@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: środa,  czwartek 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os . Wilkowyja , os. Franciszka Kotuli , os. Przybyszówka ,

Gmina : Chmielnik

 

Elżbieta Bieniek - Szydło - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.26 , tel. 17 715 22 60, e-mail: elzbieta.bieniek-szydlo@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie  : wtorek, środa 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Pobitno, os. Bzianka

Gmina: cześć gminy Boguchwała tj. Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Wola Zgłobieńska, Zgłobień, Nosówka, Zarzecze.

 

Beata Rusnarczyk - starszy kurator zawodowy

II piętro pok. nr 2.23,  tel. 17 715 22 62, e-mail: beata.rusnarczyk@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: środa od 830 do 1430.

Dyżur w Zakładzie Karnym w Rzeszowie: wtorek od 830 do 1430

Teren działania:

Rzeszów : os.  Tysiąclecia, os. Króla Augusta

 

Beata Machowicz  -  kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.134,   tel. 17 715 22 61, e-mail: beata.machowicz@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie : wtorek, środa od 830 do 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Zalesie, os. Słocina 

Gmina: Lubenia

 

Adam Rakocy - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.134,  nr tel. 17 715 22 61, e-mail: adam.rakocy@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: środa, piątek od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów - os. Drabiniaka,

Gmina: Sokołów Małopolski

 

Paulina Szelongiewicz - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok.2.130, nr tel. 17 715 22 56, e-mail: paulina.szelongiewicz@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: środa, piątek od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Pułaskiego , os. Zwięczyca

Gmina : Świlcza

 

Jolanta Domino -  starszy kurator zawodowy

II piętro pok. nr 2.26  , nr tel. 17 715 22 60, e-mail: jolanta.domino@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie : środa, czwartek od 8.30 do 14.30

Teren działania:

Rzeszów: os. Baranówka, os. Miłocin

Łąka, Terliczka, Łukawiec

 

Małgorzata Pelc - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.8,  nr tel. 17 715 22 58, e-mail: malgorzata.pelc@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: środa, piątek  od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów: os. Nowe Miasto

Gmina: Błażowa

 

Barbara Batóg - kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. nr 2.8,  nr tel. 17 715 22 58, e-mail: barbara.barog@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: poniedziałek,  środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów: os. Kmity  

Gmina: Trzebownisko z wyjątkiem Łąki, Łukawca i Terliczki

 

Joanna Karbowska - starszy kurator zawodowy

II piętro pok. nr 2.8,  nr tel. 17 715 22 58, e-mail: joanna.karbowska@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie: piątek , środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Krakowska Południe

Gmina: część gminy Głogów Małopolski  ( z wyłączeniem:  Przewrotnego , Stykowa , Pogwizdowa Starego,  Huciska)

 

Liliana Leniart -  kurator zawodowy specjalista

II piętro pok. Nr 2.132,  nr tel. 17 715 22 59, e-mail: liliana.leniart@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie:  środa, czwartek  od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : Os. Mieszka I

Gmina: Tyczyn bez Kielnarowej i Borku Starego

 

Anna Płoch -  kurator zawodowy specjalista

II piętro, pok. 2.4, nr tel. 17 715 23 16, e-mail: anna.ploch@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie:  poniedziałek, środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : Os. Śródmieście Północ - Nr 1, os. Załęże

Malawa, Kielnarowa, Borek Stary

 

Joanna Kruk -  kurator zawodowy specjalista

II piętro, pok. 2.4, nr tel. 17 715 23 16, e-mail: joanna.kruk@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie:  wtorek, środa od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Piastów, os. Biała

Gmina Dynów, oś. Śriódmieście Południe

 

Kinga Dąbek-Matuła -  kurator zawodowy

II piętro, pok. 2.4, nr tel. 17 715 23 16, e-mail: kinga.dabek-matula@rzeszow.sr.gov.pl

Dyżur w Sądzie:  środa, czwartek od godz. 830 – 1430

Teren działania:

Rzeszów : os. Paderewskiego, os. Staroniwa, os. Matysówka

Gmina Kamień

 

 

Na podstawie § 3 ust 3 Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010., w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna  ( Dz.U. z 2010 nr 98, poz 634 ) przedstawiamy wykaz podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy.

 

Wykaz Zakładów Pracy

 

Nazwa

Adres

Dom Pomocy Społecznej

35-607 Rzeszów Powstańców Styczniowych 37

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

35-225 RZESZÓW UL. SUCHARSKIEGO 1

EkoGłog sp. z o.o.

36-060 GŁOGÓW MŁP. UL. TOWAROWA 4A

GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. W BOGUCHWALE

36-040 BOGUCHWAŁA UL. TKACZOWA 146

GOSPODARKA KOMUNALNA W BŁAŻOWEJ

36-030 BŁAŻOWA UL. 3-GO MAJA 35

MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW

35-103 Rzeszów Hanasiewicza 10

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

35-025 RZESZÓW UL. PŁK. LISA- KULI 13A

MIEJSKI ZARZĄD ŻŁOBKÓW

35-040 RZESZÓW UL. DĄBROWSKIEGO 73

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZESZOWIE

35-304 RZESZÓW UL. SIKORSKIEGO 428

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W RZESZOWIE

35-233 RZESZÓW Ul. Lubelska 54

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EKO-STRUG"

36-020 TYCZYN UL. KOŚCIUSZKI 6

ROSIR REGIONALNE CENTRUM SPORTOWO WIDOWISKOWE

35-959 RZESZÓW UL. KS. JAŁOWEGO 23A

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "KUNDELEK"

35-959 RZESZÓW UL. CIEPŁOWNICZA 3

URZĄD GMINY LUBENIA

36-042 LUBENIA Lubenia

Urząd Gminy w Kamieniu

36-053 KAMIEŃ Kamień

URZĄD GMINY W ŚWILCZY

36-072 ŚWILCZA Świlcza

URZĄD GMINY W TRZEBOWNISKU

36-001 TRZEBOWNISKO Trzebownisko

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE

36-065 DYNÓW UL. RYNEK 13

Zakład Komunalny w Sokołowie Młp. Sp. z o.o.

36-050 SOKOŁÓW MŁP. Łazienna 7

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I REKREACYJNYCH "GOSIR"

36-024 HYŻNE HYŻNE 628

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KRASNEM

36-007 KRASNE Krasne

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

36-065 DYNÓW UL. KS. J. OŻOGA 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE

35-209 RZESZÓW Ofiar Katynia 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rzeszowie 35-322 Rzeszów, ul. Rubinowa 4

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-09-18 10:26
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2020-08-24 09:04
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 40 507