Petycje jednostkowe

 

Lp. Nr sprawy Data złożenia Data przekazania właściwemu podmiotowi Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Przebieg postepowania
1. A-052-11/18 4.10.2018r. 10.10.2018r. - Treść

1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 22.10.2018 r.

2. A-052-12/18 19.10.2018r. 19.10.2018r. - Treść 1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4.  Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 25 października 2018r
 
3. A-052-13/18 10.12.2018r. 12.12.2018r. Piotr Zientała Treść 1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4.  Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 17 grudnia 2018r.
4. A-052-1/21 Grudzień 2021 r. 31.12.2021 r. - Treść
Załącznik
1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 20.01.2022 r.

 

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jest awaria systemów informatycznych, której usunięcie może potrwać kilka godzin. W związku z powyższym będzie utrudniona dostępność do uzyskania informacji w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pozostałych Wydziałach tut. Sądu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-02 14:33
Opublikowany przez: Józef Koryl
Aktualizowany dnia: 2022-01-24 07:59
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 035