Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna ADO (Plik pdf, 200 KB)

Klauzula o monitoringu wizyjnym (Plik pdf, 166 KB)

Klauzula administracja (Plik pdf, 200 KB)

Klauzula monitoring głosowy (Plik pdf, 163 KB)

Klauzula stosunek pracy (Plik pdf, 125 KB)

Klauzula sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (Plik pdf, 132 KB)

Klauzula informacja publiczna (plik pdf 120 KB)

Klauzula skargi i wnioski (plik pdf 120 KB)

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Elżbieta Szewciów

e-mail: iod@rzeszow.sr.gov.pl

Sąd  Rejonowy w Rzeszowie

ul. Gen. Józefa Kustronia 4

35-303 Rzeszów

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem e-mail z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im w związku z tym praw.

Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz Dyrektor Sądu Rzeszowie w Rzeszowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26 -28 stycznia 2022r. wprowadzone zostało zarządzeniem A-0212-1/22 ograniczenie przyjmowania Interesantów przez Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Treść zarządzenia została umieszczona w zakładce "Aktualności"
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-05-25 12:20
Opublikowany przez: Józef Koryl
Aktualizowany dnia: 2021-03-12 10:03
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 865