Dostępność

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240), Prezes i Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie powołał koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Na mocy Porozumień zawartych pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie a Dyrektorami sądów apelacji rzeszowskiej, Koordynator realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów apelacji rzeszowskiej.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy apelacji rzeszowskiej,
- monitorowanie działalności sądów apelacji rzeszowskiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- przygotowanie i koordynowanie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:
Agnieszka Król-Zajdel
tel. 17 858 02 20
e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2020-2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2022-2025

Aktualizacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Aktualizacja planu działania Sadu Rejonowego w Rzeszowie na lata 2022-2025

 

 

Wnioski o zapewnienie dostępności:

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
ul. Kustronia 4
35-303 Rzeszów

  • wysyłając informacje na adres e-mail: prezes@rzeszow.sr.gov.pl
  • wysyłając fax na numer: 17 7152487
  • osobiście w godzinach urzędowania Sądu.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2022-12-12 11:39
Opublikowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Aktualizowany dnia: 2024-03-21 10:22
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 679