System dozoru elektronicznego

 

Informacja dla skazanych o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

 

  1. Co to jest system dozoru elektronicznego?

System dozoru elektronicznego (SDE) jest jednym z systemów wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej.

  1. Do kogo należy kierować wniosek?

Na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego art. 38 podaje, iż orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego należy do Sądu Penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa.

  1. Kto może złożyć wniosek?

Art. 6 w/w ustawy określa, że sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności (…) nieprzekraczającej jednego roku (…) oraz nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64§2 ustawy z dnia 06.06.2007 r. Kodeks Karny (recydywa),

Ponadto art. 7 stanowi, iż (…) wobec skazanego którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

  1. Kto zajmuje się organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Art. 56 powołanej ustawy stanowi, iż czynności związane z organizowaniem
i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonują sądowy kurator zawodowy, podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący.

 

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w/w czynności wykonują wszyscy kuratorzy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych.

 

Uwaga:

Wnioski należy kierować do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Złożenie wniosku nie wstrzymuje obowiązku stawienia się w wyznaczonym zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2014-01-10 10:01
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2016-01-11 18:03
Aktualizowany przez: Paweł Wójcik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 12 394