Statystyki

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2023 r.

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2023 r.

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2022

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2022 r.

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2021

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2021 r.

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2020

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2020 r.

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

NS-1 sprawozdanie z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2019

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2019 r.

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S11r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej) - pobierz

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2018

MS-S1r  Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

MS-S6r  Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
MS-S10r  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
MS-S11-12r  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
MS-S16-18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz

MS-S19r  Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
MS-Kom23 Sprawozdanie zbiorcze z czynności komornika - pobierz

MS-Kom23 Komornik sądowy Agata Płonka - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Andrzej Kopacz - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Damian Chomiczewski - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Damian Król - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Jakub Kwater - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Jan Forystek - pobierz
Kom23 Komornik sądowy Janusz Marcinek - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Jarosław Piętal - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Jurek Łach - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Karol Kieras - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Lesław Lichaczewski - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Marcin Dubis - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Marek Magiełda - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Mirosław Wolanin - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Paweł Zembala - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Stanisław Różański - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Sławomir Czarnek - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Zbigniew Gołębiowski - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Łukasz Stec - pobierz
MS-Kom23 Komornik sądowy Łukasz Urban - pobierz
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2018 r.

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za rok 2017 r.

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych - pobierz
MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2017 r.

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za 2016 rok

 1. MS-S1 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
 2. MS-S5 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
 3. MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
 4. MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
 5. MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
 6. MS-S11-12 - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
 7. MS-S16-18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
 8. MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
 9. MS-S20KRS - Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
10. MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
11. MS-S20UN - Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
12. MS-S20Z - Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
13. MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
14. MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Rzeszowie za I półrocze 2016 roku

 1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz
 2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz
 3. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - pobierz
 4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - pobierz
 5. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - pobierz
 6. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz
 7. MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - pobierz
 8. MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz
 9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych - pobierz
 10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - pobierz
 11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych - pobierz
 12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów - pobierz
 13. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - pobierz
 14. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej - pobierz

 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-10-18 10:30
Opublikowany przez: Józef Koryl
Aktualizowany dnia: 2024-03-06 14:51
Aktualizowany przez: Beata Sakowska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 824