Ogłoszenie o konkursie ofert - G-252-34/21 - „Promocja zdrowia Psychicznego”

Konkurs ofert na realizację zadania Numer 1 ,,Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” celu operacyjnego Numer 3 „Promocja zdrowia Psychicznego” określonego w Narodowym Programie Zdrowia realizowanych w ośrodkach kuratorskich – otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy sądach rejonowych.

Załącznik Rozmiar
ogłoszenie.pdf 285.12 KB
załącznik.pdf 1.06 MB
Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jest awaria systemów informatycznych, której usunięcie może potrwać kilka godzin. W związku z powyższym będzie utrudniona dostępność do uzyskania informacji w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pozostałych Wydziałach tut. Sądu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-11-03 11:54
Opublikowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Aktualizowany dnia: 2021-11-03 11:57
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 140