Zarządzenie w sprawie podjęcia dalszych działań mających na celu organizcję pracy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie dotyczące Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie nr A-0212-3/21 z dnia 9 lutego 2021r. - dzień 4 maja 2021r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 przypadające w dniu wolnym od pracy. Treść zarządzenia znajduje się na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-06-20 09:44
Opublikowany przez: Beata Sakowska
Aktualizowany dnia: 2020-06-20 09:44
Aktualizowany przez: Beata Sakowska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 111