Kontrole

2018

Protokół z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Protokół z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Protokół z lustracji XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji X Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Protokół kontroli działalności sekretariatu II Wydziału Karnego

Protokół kontroli działalności sekretariatu Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych

Protokół kontroli działalności sekretariatu V Wydziału Gospodarczego

Protokół kontroli działalności sekretariatu X Wydziału Karnego

2019

Protokół kontroli działalności sekretariatu VI Wydziału Karnego Wykonawczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji II Karnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawozdanie z lustracji Sekcji ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji VI Wydziału Karnego Wykonawczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji VI Wydziału Karnego Wykonawczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie 2

Sprawozdanie z lustracji VII Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą w Tyczynie

Sprawozdanie z lustracji X Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sprawozdanie z lustracji XI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Protokół działalności sekretariatu XII Wydziału Krajowego Rejestru Sadowego

Protokół kontroli działalności sekretariatu VII Wydziału Ksiąg Wieczystych

Protokół kontroli działalności sekretariatu VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z s. w Tyczynie

Protokół z kontroli działalności sekretariatu I Wydziału Cywilnego

Protokół z kontroli działalności sekretariatu XI Wydziału Cywilnego

2020

Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Rzeszowie

Protokół kontroli działalności sekretariatu I Wydziału Cywilnego

Protokół kontroli działalności sekretariatu I Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej

Protokół kontroli działalności sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawozdanie z lustracji II Wydziału Karnego

Sprawozdanie z lustracji II Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z lustracji X Wydziału Karnego

2021

Protokół kontroli działalności sekretariatu II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Protokół kontroli działalności sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Protokół kontroli działalności sekretariatu XI Wydziału Cywilnego

Protokół kontroli działalności sekretariatu IX Wydziału Rejestru Zastawów

Protokół lustracji V Wydziału Gospodarczego

Protokół z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Protokół z lustracji Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych V Wydziału Gospodarczego

Sprawozdanie z lustracji I Wydziału Cywilnego

Sprawozdanie z lustracji II Wydziału Karnego

Sprawozdanie z lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sprawozdanie z lustracji sprawności stosowania przez sądy środków nadzoru judykacyjnego

Sprawozdanie z lustracji w I i XI Wydziale Cywilnym

Sprawozdanie z lustracji w zakresie terminowości przyznawania i wypłaty biegłym i tłumaczom wynagrodzeń

2022

Protokół kontroli działalności sekretariatu II Wydziału Karnego

Protokół kontroli działalności sekretariatu X Wydziału Karnego

Protokół kontroli działalności sekretariatu VI Wydziału Karnego Wykonawczego

Protokół z lustracji XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawozdanie z lustracji II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Sprawozdanie z lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawozdanie z lustracji pracy kuratorów zawodowych w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej

Sprawozdanie z lustracji przeprowadzonej w XI Wydziale Cywilnym

Sprawozdanie z lustracji w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sprawozdanie z lustracji w zakresie sprawności, skuteczności i terminowości czynności podejmowanych w sprawach nadzór nad egzekucja z nieruchomości

Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w zakresie sprawności postępowania wykonawczego w zakresie wstrzymania wykonania orzeczenia w oparciu o art. 9 § 4 kkw

2023

Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Protokół kontroli działalności sekretariatu II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Protokół kontroli działalności sekretariatu Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych V Wydziału Gospodarczego

Protokół kontroli działalności sekretariatu V Wydziału Gospodarczego

Protokół kontroli działalności sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie

Protokół wizytacji I Wydziału Cywilnego

Protokół wizytacji VI Wydziału Karnego Wykonawczego

Protokół z wizytacji V Wydziału Gospodarczego

Protokół z wizytacji VII Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sprawozdanie z lustracji I Wydziału Cywilnego w zakresie spraw, w których wniesiono i uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Sprawozdanie z lustracji II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Sprawozdanie z lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sprawozdanie z wizytacji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-11-02 08:56
Opublikowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Aktualizowany dnia: 2024-04-15 15:57
Aktualizowany przez: Beata Sakowska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 117